Komuna e Velipojes

Komuna e Velipojes eshte njesi administrative e Qarkut Shkoder. Ajo shtrihet ne veri te Shqiperise dhe ne jug te Shkodres, ka nje siperfaqe prej 72.40 km2 dhe nje distance prej 25 km nga qyteti i Shkodres. Kjo komune perbehet nga 10 fshatra dhe ka nje popullsi prej 8270 banore.

Ne panairet e ideve, banoret kane shprehur mendimin per ngritjen e limaneve ne lumin Buna dhe ne lagunen e Vilunit si dhe te ndertimit te fshtrave turistike ne Baks Rrjoll dhe ne Majen e Zeze. Por qe Velipoja te kete nje te ardhme te sigurte ne turizem eshte e domosdoshme qe te nderpriten ndertimet abuzive pa kriter dhe jashte cdo rregulli urbanistik, pasi kjo situate ka arritur ne nje pike kritike. Sfida per te ardhmen eshte riberja e planit rregullues te Velipojes.